Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Iso Ruokjärvi

Iso Ruokjärvi

 

PERUSTIEDOT

Iso Ruokjärvi on pinta-alaltaan 57 ha ja kuuluu Hämjoen valuma-alueeseen. Iso Ruokjärven lähivaluma-alueen pinta-ala on 212 ha (Ihalainen 2000). Iso Ruokjärvi on matalahko, sen keskisyvyys on 2,6 m ja suurin syvyys 5,6 m. 

Iso Ruokjärvi on keskirehevä. Valuma-alueella on paljon asutusta ja jonkin verran peltoja. Asutuksen suuren määrän ja kaakkoisosan yleisen uimarannan takia myös virkistyskäyttö on suurehkoa. 

Vesistöalue

23.074 Hämjoen valuma-alue 

Pinta-ala

57.1 ha 

Rantaviivaa

7.3 km 

Keskisyvyys

2.6 m 

Suurin syvyys

5.6 m 

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Matalat humusjärvet (Mh), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

1340.0 ha 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on paljon asutusta ja jonkin verran peltoja. 

Suurimmat saaret

Ei saaria. 

Järveen tulevat joet

Iso Ruokjärveen tulee vesiä Vähä Ruokjärvestä, pohjoisesta tulee pelto-oja. 

Järvestä lähtevät joet

Iso Ruokjärvi laskee Haarjärven kautta Lohjanjärveen. 

Kuormitus

Kuormitus on todennäköisesti liian suurta. Valuma-alueella on paljon asutusta ja jonkin verran peltoja. 

Kunnostukset

Koekalastuksen perusteella suositeltiin hoitokalastuksen tehostamista (Sundström ym. 2001). 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Virkistyskäyttö suurehkoa. Rannoilla on paljon asutusta ja järven kaakkoisosassa on Lohjan kaupungin uimaranta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Iso Ruokjärvellä toimii Iso-Ruokjärven suojeluyhdistys ry, joka on perustettu vuonna 2004.

Lisätietoa

Iso Ruokjärvi on luodattu vuonna 2000. 

Lähteet:

Ihalainen, P. 2001: Iso Ruokjärven ja Valkjärven tutkimusprojektin toimintakertomus vuodelta 2000 ja toimintasuunnitelma tuleville vuosille. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Käsikirjoitus. 43 s.

Sundström S., Kukkonen J. ja Muttilainen A. 2001. Koekalastukset Sammatin Iso Ruokjärvessä ja Valkjärvessä vuonna 2000. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Tutkimusraportti 20/2001.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.10.2016)