Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Jäljänjärvi

Jäljänjärvi

 

PERUSTIEDOT

Jäljänjärven pinta-ala on noin 54 ha. Jäljänjärvi on osa Tarkeelanjärven valuma-aluetta, josta suuren osan muodostavat metsät, peltoja ja asutusta on vähän. Järvi kuuluu Nummi-Pusulan puhdasvetisiin vesistöihin. Kuormitus on vähäistä ja suurin osa siitä on luonnon huuhtoumaa ja ilmaperäistä kuormitusta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Jäljänjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen ja sen rantaviiva on mutkitteleva. Jäljänjärven tila on ympäristöhallinnon ekologiselta luokitukselta arvioitu hyväksi. Järvi luokitellaan väriluvun perusteella humuspitoisiin järviin (väriluku pintavedessä on ollut keskimäärin 69 mg Pt/l).

Vesistöalue

23.063 Tarkeelanjärven alue

Pinta-ala

54,4 ha

Rantaviivaa

7,7 km

Keskisyvyys

5,02

Suurin syvyys

16,43

Järvityyppi, järven ekologinen tila ja kemiallinen tila

Pienet humusjärvet (Ph), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

3943 ha

Valuma-alueen kuvaus

Enimmäkseen metsää ja peltoa, asutusta vain vähän

Suurimmat saaret

Vuohisaari

Järveen tulevat joet

Länsipuolella Tammenjoki laskee Saarijärvestä Jäljänjärveen, itäosassa nimetön puro yhdistää Jäljänjärven ja Kolmperseen. Lisäksi Jäljänjärven eteläosaan laskee useita ojia.

Järvestä lähtevät joet

Jäljänjärven eteläosasta laskee puro Saukonpäähän.

Kuormitus

 

Kunnostukset

Jäljänjärvelle ei ole nähty kunnostustarvetta vaan tärkeänä on pidetty järven nykyisen hyvän tilan säilyttämistä (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Jäljänjärvi on tunnettu melojien keskuudessa. Saloveden, Saarijärven, kautta pääsee melomaan Jäljänjärveen ja sieltä Saukonpäähän sekä Antiaiselle, josta kanootin saa siirrettyä maakannasten yli Tämäkohtuun ja Keskivedelle. (HS 9.6.2007)

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Jäljänjärvi on luodattu vuonna 2011.

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Joensuu, I. et al. 2010: Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Julkaisu 1/2010. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Helsinki. 187 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 4.10.2016)