Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Jusolanlampi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Jusolanlammesta on otettu näytteitä toukokuussa 1999, helmikuussa 2000, tammikuussa 2002 ja maaliskuussa 2013.

Veden laadusta on tutkittu mm.: lämpötila (°C), kokonaistyppi (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästysaste (%),kemiallinen hapen kulutus (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), pH, väriluku (mg Pt/l), näkösyvyys (m), sameus (FNU, FTU), alkaliniteetti (mmol/l), fosfaattifosfori (µg/l), Nitriitti-nitraattityppi (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), sulfaatti (mg/l), natrium mg/l, rauta (µg/l), mangaani (µg/l), alumiini (µg/l), fluoridi (µg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kloridi (mg/l), magnesium (mg/l), piidioksidi (mg/l)

Näytepisteitä: 1

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Jusolanlammessa oli täydellinen happikato talvella 2002. Samoin happitilanne on ollut huono vuosina 1999 ja 2001. Uusimman, maaliskuussa 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan happi oli lopussa sekä metrin että 1,5 metrin syvyydestä otetuissa näytteissä. Vesi haisi voimakkaasti rikkivedylle.

Rehevyys

Maaliskuun 2013 kokonaistyppipitoisuus (1500 µg/l) oli rehevän veden lukemissa, mutta kokonaisfosforipitoisuus (18 µg/l) oli yllättävänkin alhainen.  Korkea ammoniumtyppipitoisuus (390 µg/l) kuvastaa kuitenkin voimakasta kuormitusta ja hajotustoimintaa.

Muu veden laatu

 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Ei havaittuja sinileväkukintoja (ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan).

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Jusolanlammen tila ei luultavasti parane ilman kunnostustoimia.

Seuranta