Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kaitajärvi

Kaitajärvi

 

PERUSTIEDOT

Kaitajärvi on pinta-alaltaan 22 ha ja se kuuluu Hämjoen valuma-alueeseen. Kaitajärvestä on otettu yksi vesianalyysi heinäkuussa 2005. Lisäksi vuosilta 1985 – 1988 löytyy LUVYn happamoitumisseurantatuloksia. Järvi voidaan luokitella karuksi kesäaikaisen kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella, talviaikaista tietoa kaivataan. Happipitoisuus on ollut hyvin alhainen kesällä ja alusvedessä on esiintynyt hapettomuutta. Kuormitus on yksinomaan haja-asutuksesta peräisin, valuma-alue on pääosin metsää.

Vesistöalue

23.074 Hämjoen valuma-alue

Pinta-ala

22.0 ha

Rantaviivaa

3.5 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

172 ha

Valuma-alueen kuvaus

Paljon asutusta järven rannalla. Valuma-alue on metsäinen.

Suurimmat saaret

Yksi saari.

Järveen tulevat joet

Kaitajärveen laskee neljä pientä tulo-ojaa.

Järvestä lähtevät joet

Kaitajärven luusua sijaitsee järven eteläosassa.

Kuormitus

Kaitajärven valuma-alue on pääosin metsää, mutta järven rannoilla on paljon asutusta. Asutuksen jätevesiä voi tulla järveen.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kaitajärvellä on suurta virkistyskäyttöä ranta-asutuksen takia.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 4.10.2016)