Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kakolampi

Kakolampi

 

PERUSTIEDOT

Kakolampi on alle yhden hehtaarin järvi, jonka valuma-alue on pääosin kallioista metsää. Asutusta ei ole lainkaan, joten virkistyskäyttö on hyvin vähäistä. Samoin järveen kohdistuva kuormitus on vähäistä. Kakolammen veden laatua ei ole tutkittu, eikä muutakaan tietoa sen tilasta tai biologisista muuttujista ole.

Vesistöalue

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Pinta-ala

0.9 ha

Rantaviivaa

0.4 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty.

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on kallioista metsää.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Kakolammessa ei ole tulo-ojia.

Järvestä lähtevät joet

Kakolampi laskee Hauklampeen.

Kuormitus

Hyvin vähäistä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Hyvin vähäistä, ei asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa