Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Karisjärvi

Karisjärvi

 

 

 

PERUSTIEDOT

Karisjärven pinta-ala on noin 55 ha ja se kuuluu Pusulanjärven vesistöalueeseen. Karisjärvi on pitkänomainen ja se sijaitsee luode-kaakko suunnassa. Pääosa järven valuma-alueesta on metsää (Heitto ja Niinimäki 2002). Peltoalueita on noin neljännes. Järven pohjois- ja eteläpuolella asutusta on jonkin verran. Suurin kuormittaja on maatalous, metsätalouden, haja-asutuksen ja ilmalaskeuman osuus kokonaiskuormituksesta on pieni (Heitto ja Niinimäki 2002). Järveen laskevat myös Vallinojan kautta Vallinkorvensuon ja Puittomansuon humuspitoiset vedet. Karisjärvi luokitellaan mataliin humusjärviin (Joensuu et al. 2010). Väriluku on tutkimusvuosina ollut keskimäärin 45 mg Pt/l.

Vesistöalue

23.062 Pusulanjärven alue

Pinta-ala

54,613 ha

Rantaviivaa

3,352 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Matalat humusjärvet (Mh), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella).

Valuma-alueen pinta-ala

491,79 ha

Valuma-alueen kuvaus

Pääosa valuma-alueesta on metsää, peltoalueita on noin neljännes, asutusta jonkin verran.

Suurimmat saaret

Ei saaria

Järveen tulevat joet

Vallinoja järven lounaisosasta.

Järvestä lähtevät joet

Luoteisosasta lähtee puro, joka liittyy Pusulanjokeen.

Kuormitus

 

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Karisjärven eteläpuolella on jonkin verran asutusta ja lomamökkejä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Ranta E. 1997: Yhteenveto Nummi-Pusulan pintavesien seurannasta vuosilta 1994-1996. Lohja. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Julkaisu 63.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 4.10.2016)