Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kerklampi

Kerklampi

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 6.11.2017

Kerklampi (Kärklampi) on pinta-alaltaan 4,7 ha ja kuuluu Raatinjoen - Myllyojan valuma-alueeseen. Kerklammen valuma-alueella on soita, vähän peltoja ja jonkin verran asutusta.  Kerklammessa ei ole havaittu sinileväleväkukintoja, mutta toukokuussa 2009 rihmalevät valtasivat suuria alueita järvestä.

Kerklampeen kohdistuva kuormitus voi olla keskisuurta aiheutuen asutuksesta, soilta ja pelloilta tulevista vesistä. Samoin virkistyskäyttö on keskitasoa.

Vesistöalue

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Pinta-ala

4.7 ha

Rantaviivaa

0.9 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

5.0 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty.

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on soita, vähän peltoja ja jonkin verran asutusta.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Kerklampeen tulee vesiä puron kautta luoteesta.

Järvestä lähtevät joet

Kerklammesta lähtee puro lounaisosasta.

Kuormitus

Kuormitus voi olla keskisuurta aiheutuen asutuksesta, soilta ja pelloilta tulevista vesistä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kohtuullista, jonkin verran asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 10.10.2017)