Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kesola

Kesola

 

PERUSTIEDOT

Kesola on pinta-alaltaan 24,6 ha. Järven valuma-alueesta pääosan muodostavat pelto- ja metsäalueet ja sen länsi ja itäpuolella on asutusta jonkin verran. Kesola on muodoltaan pitkänomainen vesiallas. Kuormituksesta pääosa on peräisin maataloudesta (Heitto ja Niinimäki 2002). Kuormitus on vähäistä – keskisuurta.

Vesistöalue

23.067 Hirvijoen valuma-alue

Pinta-ala

24.634 ha

Rantaviivaa

2.601 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

 

Järvestä lähtevät joet

 

Kuormitus

Kesola kuuluu Hirvijoen vesistöalueeseen, jonka pääkuormittaja on maatalous. Vuonna 2000 maatalouden osuus ravinnekuormituksesta oli fosforin osalta 83 % ja typen osalta 59 % (Heitto ja Niinimäki 2002).

Kunnostukset

Kesola-järven kunnostus tarvetta ei ole arvioitu (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kesolan rannoilla on jonkin verran asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Ympäristöhallinto 2009: Ympäristöhallinnon ohjeita 3. Pintavesien ekologisen tilan luokittelu. Suomen ympäristökeskus. Helsinki.120 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 4.10.2016)