Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kopparträsk

Kopparträsk

 

PERUSTIEDOT

Kopparträsk on pinta-alaltaan noin 9 hehtaaria ja sen suurin syvyys on 2,5 m. Kopparträsk kuuluu Ingarskilajoen valuma-alueeseen. Valuma-alueella on pääosin metsää. Läheisten peltojen vedet näyttäisivät kulkeutuvan muualle.

Kopparträskin vedenlaatu on tutkittu tammikuussa 1995. Analyysi on otettu ainoastaan pintavedestä, joten happipitoisuudesta ei voi sanoa mitään. Ainakaan järvi ei ole ollut kokonaan hapeton, koska pintavedessä happea on ollut 6,4 mg/l. Happipitoisuus voisi kuitenkin olla korkeampi, mikä viittaisi siihen, että happitilanne alusvedessä saattaa olla alhainen. Talvisen kokonaisfosforipitoisuuden mukaan Kopparträsk voidaan luokitella karuksi-keskireheväksi. Luokittelussa pitäisi käyttää kesäaikaisia arvoja, koska ne ovat yleensä korkeampia. Kopparträskin vedestä pitäisikin tehdä ajantasainen, kesäaikainen analyysi.

Vesistöalue

81.064 Ingarskilajoen valuma-alue

Pinta-ala

9.1 ha

Rantaviivaa

1.3 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

2.5 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on paljon metsää ja vain yksi kiinteistö järven rannalla.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen tulee koillisesta suovesiä.

Järvestä lähtevät joet

Järven luusua sijaitsee lounaassa. Vesi laskee pienen Lamträsketin ja peltojen keskellä kulkevien purojen kautta lopulta Ingarskilajokeen.

Kuormitus

Vähäistä, ojiteltu suolta voi tulla vesiä, pelto-ojat johtavat vedet muualle.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vain yksi kiinteistö järven rannalla.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 4.10.2016)