Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kotojärvi

Kotojärvi

 

PERUSTIEDOT

Kotojärvi on noin 10 ha suuruinen pikkujärvi Ikkalassa. Järven eteläpäässä on uimaranta ja itärannalta kohoavat Korpimäen kalliot. Kotojärven lähialue on pääosin metsää eikä järveen tule suuria laskuojia. Veden kokonaisfosforipitoisuuden perusteella järvi luokitellaan keskireheväksi. Syvänteen happipitoisuus on heikko etenkin talvisin, mutta usein myös kesän kerrostuneisuusaikoina. Lopputalvella koko järvessä on esiintynyt happikatoa useana vuotena. Järven kalastosta ei ole tietoa, mutta on mahdollista, että happiongelmat ovat vaikuttaneet myös kalakantaan.

Lähivaluma-alue on pääosin kallioista metsää, mutta länsirannan asutuksesta voi tulla järveen kuormitusta. Järven kalastosta tai kasvillisuudesta ei ole tietoa, vedenlaatu näyttäisi pysyneen samanlaisena 90-luvulta lähtien.

Vesistöalue

23.067 Hirvijoen valuma-alue

Pinta-ala

9.77 ha

Rantaviivaa

1.291 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

5.5 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Lähivaluma-alue on pääosin kallioista metsää.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen laskee ainoastaan pari pientä ojaa.

Järvestä lähtevät joet

Järven laskuoja sijaitsee länsirannalla.

Kuormitus

Järven ympäristö on enimmäkseen metsämaata, peltoa ei välittömässä läheisyydessä ole. Länsirannan kiinteistöiltä saattaa tulla kuormitusta järveen. Hapettomuudesta johtuvalla sisäisellä kuormituksella saattaa olla merkittävä vaikutus järven kokonaiskuormitukseen ja tilaan.

Kunnostukset

Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmassa (Heitto ja Niinimäki 2002) järven kunnostusmenetelmäksi suositellaan ulkoisen kuormituksen vähentämistä.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven länsirannalla on jonkin verran asutusta, eteläpäässä sijaitsee uimaranta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)