Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kouvolanlampi

Kouvolanlampi

 

PERUSTIEDOT

Kouvolanlampi sijaitsee Lohjan Mynterlassa ja on pinta-alaltaan noin kolme hehtaaria. Kouvolanlammen suurin syvyys on 4 m. Kouvolanlampi kuuluu Lohjanjärven valuma-alueeseen minne sen vedet laskevat. Järven valuma-alue on pääosin metsää, muutamia kiinteistö on järven läheisyydessä.

Kouvolanlammesta on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 2002. Tällöin Kouvolanlammen veden happipitoisuus oli alhainen. Talvisen kokonaisfosforipitoisuuden mukaan Kouvolanlampi voidaan luokitella karuksi, mutta tämä ei ole luotettava tulkinta. Yleensä pitoisuudet nousevat kesällä. Kouvolanlammessa ei ole havaittu leväkukintoja.

Kouvolanlammesta tarvittaisiin kesäaikainen vesianalyysi, jotta rehevyyden arviointi onnistuisi. Huonoon happitilanteeseen tulisi kiinnittää huomiota ja miettiä järven kunnostustarvetta.

Vesistöalue

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Pinta-ala

3.3 ha

Rantaviivaa

0.8 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

4.0 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin metsää, muutamia kiinteistö on järven läheisyydessä.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen tulee pieni oja pohjoisesta.

Järvestä lähtevät joet

Järvi laskee Pullinlammen kautta Lohjanjärveen.

Kuormitus

Vähäistä, valuma-alue pääosin metsää. Muutama kiinteistö lähellä järveä. Happikadot voivat aiheuttaa sisäistä kuormitusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Muutamia kiinteistöjä järven lähellä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)