Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kovelanjärvi

Kovelanjärvi

 

PERUSTIEDOT

Kovelanjärvi sijaitsee melko lähellä Nummen taajamaa Pitkäjärven länsipuolella. Sen pinta-ala on noin 70 ha ja järvi on muodoltaan pitkä ja kapea. Järveen laskee vain pienehköjä puroja ja ojia, laskujoki johtaa Pitkäjärveen.

Kovelanjärvi eli Myllyjärvi on rehevä ja ajoittain hapenpuutteen sekä leväesiintymien vaivaama järvi. Kalasto on yksipuolinen ja koostuu pääasiassa särkikaloista.

Vesistöalue

23.071 Pitkäjärven alue

Pinta-ala

69.484 ha

Rantaviivaa

7.66 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

5.0 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk), ekologinen tila: välttävä, kemiallinen tila: hyvä.

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Pilperoinen

Järveen tulevat joet

Järveen (lähinnä kaakkoisrannalle) laskee joitakin pieniä puroja ja ojia mm. Katlassuolta ja Kuuslammelta.

Järvestä lähtevät joet

Kovelanjärvi laskee pohjoispäässä olevan luusuan kautta viereiseen Pitkäjärveen.

Kuormitus

Järven läheisyydessä, sen itä- ja eteläpuolilla on melko runsaasti peltoa, luoteispuolella on enimmäkseen metsämaata. Asutusta rantojen tuntumassa on jonkin verran.

Kunnostukset

Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmassa (Heitto ja Niinimäki 2002) Kovelanjärvelle suositellaan ulkoisen kuormituksen vähentämistä. Myös hapetusta ja ravinteiden kemiallista saostamista esitetään harkittavaksi.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kovelanjärvellä on jonkin verran rannan tuntumassa sijaitsevia asuinrakennuksia ja kesämökkejä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Järvellä toimii aktiivisesti Haarlan osakaskunta.

Lisätietoa

Raputautirekisteriin on merkitty havainto rapurutosta vuonna 1958. Kovelanjärven valuma-alueelta on tehty suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma (Vilonen 2003: Suojavyöhykkeiden yleisssuunnitelma Pitkäjärven ympäristössä Nummi-Pusulassa).

Lähteet:

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 4.10.2016)