Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kurkjärvi

Kurkjärvi

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 23.3.2018

Kurkjärvi on pieni, matala ja rehevä järvi Kiskonjoki – Perniönjoki (nro 24) -päävesistössä, rantaviivaa sillä on 5,2 km ja pinta-ala on 36,4 ha. Järvellä ei ole tehty virallista syvyysluotausta. Järven vesi on tummaa ja humuspitoista. Kurkjärvi sijaitsee Karjalohjan taajaman pohjoispuolella ja järven rannoilla on runsaasti asutusta. Valuma-alueella on runsaasti metsää ja jonkin verran peltoja.

Vesistöalue

24.032 Kurkelanjärven alue

Pinta-ala

36,4 ha

Rantaviivaa

5,2 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Vesinäytteenoton yhteydessä on mitattu 5 m järven keskiosasta.

Järvityyppi

Ei luokiteltu.

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on kallioista metsää, jonkin verran peltoja ja rannoilla on runsaasti asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Kurkjärveen laskee Pajuoja Vähäjärvestä, puro Vähä Kurkjärvestä sekä puro Pentjärvestä.

Järvestä lähtevät joet

Kurkjärvi laskee vetensä Nummijärveen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on paljon asutusta ja asukkaille järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Kurkjärvellä toimii Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vesiensuojeluyhdistys ry.

Lisätietoa

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 4.10.2016)

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kurkelanj%C3%A4rven_alue_(24.032)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 3.8.2012)

Ranta E. 2010. Karjalohjan läntisten järvien perustilan selvitys: Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Tutkimusraportti 199/2010. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 68 s.