Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Laiha

Laiha

 

PERUSTIEDOT

Laiha on pinta-alaltaan 9 ha ja kuuluu Hämjoen valuma-alueeseen. Laihasta löytyy vuosilta 1985 - 1988 LUVYn happamoitumisseurantatuloksia. Uudempia vedenlaatutietoja ei ole. Lisäksi Laihasta löytyy toinen vesianalyysi vuodelta 1987. Tuolloin Laihan kokonaisfosforipitoisuus oli 23 µg/l, mikä kuvastaa keskirehevän järven arvoja. Samoin vuosien 1985 - 1988 kokonaisfosforipitoisuudet (22, 21, 27 ja 16 µg/l) kuvastavat keskirehevän järven arvoja. Nykyistä tilaa ei voida arvioida tiedon puuttumisen takia.

Laihassa on ollut havaittava sinileväkukinta vuonna 1986 ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan. Vuonna 1998 Laihassa on tiettävästi ollut happikato.  Peltoja on hyvin vähän valuma-alueella, suurin osa alasta on kallioista metsää. Asutuksen jätevesistä voi aiheutua kuormitusta Laihaan.

Vesistöalue

23.074 Hämjoen valuma-alue

Pinta-ala

9.1 ha

Rantaviivaa

1.5 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin kallioista metsää. Peltoja on hyvin vähän.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Tulee vesiä mahdollisesti pohjoisessa olevasta suosta.

Järvestä lähtevät joet

Laihan vedet laskevat Vähä Ruokjärveen.

Kuormitus

Hajakuormitusta tulee ympäröivistä metsistä, suolta, pelloilta sekä vapaa-ajan asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 5.10.2016)