Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Lamminjärvi, Nummi-Pusula

Lamminjärvi, Nummi-Pusula

 

PERUSTIEDOT

Lamminjärvi on pinta-alaltaan 19 ha. Järven valuma-alueella on pääosin metsää 73 % ja peltoja 27 % (Heitto ja Niinimäki 2002). Lamminjärven lähistöllä on myös asutusta n. 20 kiinteistöä. Lamminjärvi on pohjois-eteläsuuntainen muodoltaan pitkä ja kapea järvi. Kuormitus on keskisuurta ja suurin osa siitä on peräisin maataloudesta. Järvi on arvioitu Ympäristöhallinnon käyttökelpoisuus luokituksen mukaan välttävään tilaan (Heitto ja Niinimäki 2002).

Vesistöalue

23.078 Tyrylammen valuma-alue

Pinta-ala

19.037 ha

Rantaviivaa

2.475 km

Keskisyvyys

2.02 m

Suurin syvyys

3.24 m

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin metsää ja peltoja.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria

Järveen tulevat joet

Lamminjärven pohjoisosaan tulee vesiä pelto-ojasta. Myös länsipuolelta järveen laskee pelto-oja.

Järvestä lähtevät joet

Lamminjärvi laskee vetensä eteläpuolella sijaitsevaan Kairajärveen.

Kuormitus

Pääosa ravinnekuormituksesta on peräisin maataloudesta; fosforikuormituksesta n. 87 % ja typpikuormituksesta n. 63 %. Muu kuormitus koostuu luonnonhuuhtoumasta ja metsätaloudesta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Kunnostukset

Lamminjärvelle on suunniteltu tehtäväksi monia vesistökunnostustoimenpiteitä rehevyyden vähentämiseksi (Heitto ja Niinimäki 2002). Tavoitteena on vähentää järven ulkoista ja sisäistä kuormitusta. Ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi suositellaan peltojen suojavyöhykkeiden ja kosteikoiden perustamista ja haja-asutuksen jätevesien maaperäkäsittelyä. Sisäistä kuormitusta suositellaan vähennettäväksi tehokalastuksella, jolla särkikalastoa pyrittäisiin vähentämään (Heitto ja Niinistö 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Lamminjärven alueella on n. kymmenen asuintaloa.

Ei yleistä uimarantaa (www.nummi-pusula.fi)

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Alueella toimii Lamminjärvi-Kairajärvi Suojeluyhdistys ry, joka on perustettu vuonna 2000.

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 5.10.2016)