Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Lauklampi, Karjalohja

Lauklampi

 

PERUSTIEDOT

Lauklampi on pieni, kapea vesistö Fiskars ån valuma-alueella, Karjalohjan ja Salon rajalla. Rantaviivaa sillä on vain 3,3 km ja pinta-ala noin 10 hehtaaria. Lammen valuma-alue on pääosin metsää, joten maatalouden hajakuormitusta lampeen ei kohdistu.

Vesistöalue

82.002 Fiskars ån valuma-alue

Pinta-ala

10,2 ha

Rantaviivaa

3,3 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei määritelty.

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin metsää, rannat ovat paikoin jyrkkäpiirteisiä, jonkin verran asutusta. Peltoa järven ympäristössä ei ole.

Suurimmat saaret

Järven pohjoispäässä on yksi nimetön saari ja keskivaiheilla pieni luoto.

Järveen tulevat joet

Lauklampeen laskee vain muutama oja ympäristön pieniltä suoalueilta.

Järvestä lähtevät joet

Lauklampi laskee eteläosastaan viereiseen Iso-Suoniaan.

Kuormitus

Järveen tulee vähäistä hajakuormitusta metsätaloudesta ja haja-asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on toistakymmentä vapaa-ajan kiinteistöä. Yleisiä uimarantoja ei ole.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 5.10.2016)