Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Lauklampi, Lohja

Lauklampi

 

PERUSTIEDOT

Lauklampi on pieni 4,5 hehtaarin järvi, joka sijaitsee Lohjan Koikkalassa Turuntien (nro 110) varressa. Järven valuma-alue on pääosin kallioista metsää. Myös peltoja ja asutusta on jonkin verran. Lauklammen suurin syvyys on 3 m.

Lauklammen vettä on tutkittu vuosina 1989-1996 ja 2010. Lauklampi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella. Tietoja on kuitenkin niukasti.

Vesistöalue

23.035 Heinälammen valuma-alue

Pinta-ala

4.5 ha

Rantaviivaa

0.9 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

3.0 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin kallioista metsää. Myös peltoja ja asutusta on jonkin verran.

Suurimmat saaret

Ei saaria

Järveen tulevat joet

Yksittäinen oja tuo vesiä pohjoispuolen pellolta.

Järvestä lähtevät joet

Ei selvää luusua.

Kuormitus

Kuormitusta läheisiltä pelloilta ja asutuksesta. Lähellä olevan tien kuormittava vaikutus ei ole tiedossa.

Elokuun 2010 tutkimuksen perusteella Veden sähkönjohtavuus oli lievästi kuormitusvaikutusta osoittava ja vedessä oli melko runsaasti ulosteperäisiä kolibakteereita. Myös kuormitukseen viittaava ammoniumtyppipitoisuus oli koholla.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vähäistä, jonkin verran asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 5.10.2016)