Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Lehmijärvi

Lehmijärvi

 

PERUSTIEDOT

Lehmijärvi sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Lohjan keskustasta ja on pinta-alaltaan 254 hehtaaria. Järven suurin syvyys on 18,2 m ja keskisyvyys 5 m. Valuma-alue koostuu pääosin metsästä, suosta ja pellosta.

Lehmijärvi voidaan luokitella keskireheväksi järveksi. Järvessä on esiintynyt myös leväkukintoja. Veden pH-arvo on ollut yli 8, mikä myös viittaa leväkukintoihin. Happipitoisuus on ollut hyvä veden pintakerroksessa sekä kesäisin että talvisin. Lehmijärven alusvesi menee kesäisin lähes hapettomaksi, talvisin happipitoisuus näyttää pysyvän hyvänä.

Lehmijärven veden laatua on seurattu vuodesta 1968 lähtien. Näytteenotto on ollut säännöllistä vuosina 1982-1988. Sen jälkeen seurannassa oli pitkä tauko. Vuodesta 2002 lähtien näytteitä on taas otettu säännöllisesti ja vuosien 2008 – 2010 aikana Lehmijärven vedenlaatua seurattiin neljännesvuosittain.

Tieto hapettoman veden osuudesta koko vesimassasta olisi myös tärkeä ja Lehmijärveen kohdistuvaa moottoritien hulevesien aiheuttamaa kuormitusta tulisi seurata.

Vesinäytteiden määrän perusteella tulkinta Lehmijärven tilasta on aika luotettavalla pohjalla. Kasvillisuustiedot puuttuvat. Kalastoa voisi selvittää lisää koekalastuksin.

Vesistöalue

23.036 Lehmijärven valuma-alue

Pinta-ala

254.3 ha

Rantaviivaa

17.7 km

Keskisyvyys

5.0 m

Suurin syvyys

18.2 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

1350.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Suurin osa metsää (lehtoja ja soita). Peltoja vähemmän. Rannoilla paljon asutusta.

Suurimmat saaret

Savisaari ja isosaari

Järveen tulevat joet

Ei suuria tulo-ojia, Hepolampi laskee Lehmijärveen

Järvestä lähtevät joet

Luusua (Koikkalanlahti) sijaitsee Lehmijärven pohjoisosassa ja järvi laskee (Hongistonpuro) Hiidenveteen

Kuormitus

Vuodesta 2005 lähtien Helsinki-Turku moottoritien hulevesiä on johdettu Lehmijärveen, moottoritien vedet käsitellään juurakkopuhdistamolla. Valuma-alueella on myös jonkin verran peltoja ja paljon vakinaista ja loma-asutusta rannoilla. Alhainen veden happipitoisuus pohjan lähellä voi vapauttaa ravinteita sedimentistä (sisäinen kuormitus).

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kesä- ja vakituista asutusta, 2 leirikeskusta Saarikko ja Lohiranta, kunnan uimaranta länsirannalla.

Rajoitukset

Nopeusrajoitus 10 km/h.

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Vedenottoa ennen, nykyään lopetettu. Säännöstelty järvi (aloitettu 1978, säännöstelytilavuus (103m3): 1470, pinta-ala alarajalla: 260 ha ja ylärajalla: 280 ha. Helsinki-Turku-moottoritie.

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 5.10.2016)