Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Lohilampi

Lohilampi

 

PERUSTIEDOT

Pieni matala Lohilampi kuuluu Enäjärven valuma-alueeseen. Valuma-alueella on peltoja ja kallioista metsää.

Lohilammesta on otettu vesinäytteitä alkaen vuodesta 1966. Järvi voidaan luokitella selvästi reheväksi pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden perusteella. Lohilammessa on esiintynyt talviaikaisia happikatoja, kesäisin matala järvi sekoittuu helposti eikä happikatoja pääse syntymään.

Lohilampeen kohdistuu jonkin verran kuormitusta, ylikuormitetun järven kaiken kuormituksen vähentäminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Järven tilaa on viime vuosina seurattu Lohjan kaupungin ja kyläyhdistyksen toimeksiannosta. Lohilampeen kohdistuu paljon virkistyskäyttöä.

Vesistöalue

23.033 Enäjärven valuma-alue

Pinta-ala

36.1 ha

Rantaviivaa

2.9 km

Keskisyvyys

1.0 m

Suurin syvyys

2.4 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

2.5 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueesta on peltoja 18 %, metsää 72 %, suota ja vesijättömaata 9 % ja vettä < 1 % (Heitto ym. 2005).

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Lohilampeen tulee suo-ojia lännestä ja etelästä pelto-oja.

Järvestä lähtevät joet

Lohilampi laskee pohjoisosastaan Enäjärveen.

Kuormitus

Lohilampeen tulee luultavasti paljon kuormitusta peltoalueilta ja asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Asutusta on jonkin verran, valuma-alueella on myös kurssikeskus ja museo.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Lohilammen tilaa seuraa erityisesti Lohilammen kyläyhdistys (http://www.lohilammenkylayhdistys.fi/).

Lisätietoa

Lohilampi on luodattu vuonna 2005.

Heitto A., Niinimäki J. ja Vatanen S. 2005, Selvitys Lohilammen kunnostustarpeesta. Monisteita 165. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 64 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)