Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Lohjanjärvi

Lohjanjärvi

 

PERUSTIEDOT

Lohjanjärvi on Uudenmaan suurin järvi, sen pinta-ala on yli 88 km², jos Maikkalanselkä luetaan mukaan 92,7 km2. Rantaviivan pituudessa (331,8 km) ovat mukana myös Maikkalanselkä ja Outamonjärvi sekä Lohjanjärven saaret. Järvi on myös syvä, sen keskisyvyys on lähes 13 m ja suurin syvyys melkein 55 m. Lohjanjärven valuma-alue on suuri ja valuma-alueella on paljon peltoa. Lohjanjärvi voidaan jakaa eri osa-alueisiin järven epäsäännöllisen muodon takia. Järvestä voidaan nimetä kaksi suurta selkäaluetta, Karjalohjanselkä ja Isoselkä. Huonokuntoisimpia alueita ovat Maikkalanselkä, Pappilanselkä ja Hållsnäsfjärdenin -Kyrköfjärdenin alue.

Lohjanjärven vedestä on tehty analyysejä vuodesta 1949 tähän päivään saakka. Veden laatua seurataan vuosittain yli 20 havaintopisteellä yhteistarkkailuna. Lisäksi seurataan tihennetysti eteläosan syvänteiden happipitoisuuksia liittyen Kirkniemen paperitehtaan jätevesilupavelvoitteisiin. Tulokset esitetään vuosittain Lohjanjärven tarkkailujen yhteenvetoraporteissa.

Lohjanjärven eri osat ovat erilaisia rehevyydeltään. Järvessä esiintyy vuosittain havaittavia, runsaita ja erittäin runsaitakin leväkukintoja. Isoselän alueen tila voidaan luokitella hyväksi tai keskireheväksi, kun taas esim. Maikkalanselkä on selvästi rehevä. Kokonaisuutena Lohjanjärven tila on kuitenkin varsin hyvä. Happitilanne näyttäisi olevan pääosin hyvä, vaikka happi väheneekin säännöllisesti loppukesällä rehevimpien alueiden syvänteissä. Lohjanjärven eteläosan syvänteitä on hapetettu 1980-luvun lopulta alkaen. Lohjanjärven pohjaeläimistä, kasviplanktonista, kalastosta, kasvillisuudesta, sedimentistä ja kuormituksesta on tehty selvityksiä.

Lohjanjärvellä on tehty pienimuotoista kunnostusta (hoitokalastus), mm. Maikkalanselällä ja Karstunlahdessa.

Vesistöalue

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Pinta-ala

8821.7 ha

Rantaviivaa

331.8 km

Keskisyvyys

12.7 m

Suurin syvyys

54.9 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Maikkalanselkä, Aurlahti, Lohjanjärven keski- ja eteläosa: Runsasravinteiset järvet ; Karjalohjanselkä: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet

Ekologinen tila: hyvä (keskiosa, Karjalohjanselkä), tyydyttävä (Maikkalanselkä, Aurlahti, eteläosa)

Kemiallinen tila: hyvä

Valuma-alueen pinta-ala

192810.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Lohjanjärven valuma-alue on suuri ja valuma-alueella on paljon peltoa ja asutusta.

Suurimmat saaret

4 kpl > 1 km2, 44 kpl 1 ha – 1 km2, 141 kpl 100 m2- 1 ha, 9 kpl < 100 m2 Suurimmat saaret ovat nimeltään Lohjansaari, Liessaari, Jalassaari, Huhtasaari, Pensaari. Härkäsaari, Kuulukainen, Huhtasaari, Hevossaari, Kaurassaari, Pellinsaari, Latosaari, Vähäsaari, Marjasaari, Korkiasaari, Lammassaari, Kuivasaari, Voissaari, Ruissaari, Sohvasaari, Saarikko

Järveen tulevat joet

Hiidenvedestä laskee Väänteenjoki Lohjanjärveen. Maikkalnselälle laskee Nummi-Pusulan suunnasta Nummenjoki. Lohjanjärveen tulee paljon myös muita tulo-ojia (näitä ei ole nimetty).

Järvestä lähtevät joet

Lohjanjärvi laskee Mustionjoen kautta Pohjanpitäjänlahteen.

Kuormitus

Kuormituksesta runsas 80 % on hajakuormitusta. Pistekuormittajia ovat Sappi Finland I Oy Kirkniemen paperitehdas ja Lohjan kaupungin kaksi yhdyskuntapuhdistamoa.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Lohjanjärveen kohdistuu erittäin paljon virkistyskäyttöä. Järvi on suosittu kalastuskohde ja alueella on useita uimarantoja.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Lohjanjärvellä toimii Lohjanjärven suojeluyhdistys. Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta sen nettiblogissa:

http://lohjanjarvi.blogspot.com/

Lisätietoa

Lohjanjärvi on luodattu vuosina 2000–2002.

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 13.10.2016)