Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Lohjanjärvi, Aurlahti-Ristiselkä

Lohjanjärvi, Aurlahti-Ristiselkä

 

PERUSTIEDOT

Lohjan keskustaajaman lähivedet Aurlahti ja Ristiselkä kuuluvat Lohjanjärven kuormitetuimpiin alueisiin. Väänteenjoen kautta tulevan suuren hajakuormituksen lisäksi aluetta kuormittaa kaupungin yhdyskuntapuhdistamo.

Kuormitus näkyy useiden eri mittareiden avulla saaduissa seurantatuloksissa: vesialue on selvästi rehevä veden laadun, kasviplanktonin, vesikasvillisuuden, pohjaeläimistön ja kalaston perusteella. Ekologiselta luokitukseltaan alue on luonnehdittu tyydyttäväksi. Toisaalta veden vahva virtaus ja nopea vaihtuminen osaltaan lievittää kuormituksen vaikutuksia.

Vesistöalue

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Pinta-ala

 ha

Rantaviivaa

 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

8.0 m

Järvityyppi

Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk)

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Aurlahden ja Ristiselän lähivaluma-alue on pääasiassa kaupunkiasutusta. Väänteenjoen kautta tulevat vedet kuitenkin edustavat koko Lohjanjärven valuma-alueen koillisosan vaikutuksia, jossa on mukana myös Hiidenveden ja Nummi-Pusulan suunnasta tulevia vesiä.

Suurimmat saaret

Liessaari, Hevossaari, Ollisaari, Siitoo.

Järveen tulevat joet

Koillisen suunnasta Väänteenjoki, johon on Maikkalanselän alapuolella yhtynyt myös Nummenjoen kautta tulevia vesiä.

Järvestä lähtevät joet

 

Kuormitus

Suurin kuormittaja on Väänteenjoki, joka tuo 60 % koko Lohjanjärven ravinnekuormituksesta. Pistekuormittajista Lohjan Pitkäniemen puhdistamon puhdistetut jätevedet puretaan Aurlahdelle.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Aurlahden rannalla on Lohjan suosituin uimaranta, joka on myös ns. EU-uimaranta.

Rantojen asutuksen lisäksi alueen saarissa on runsaasti kesämökkejä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Lohjanjärven suojeluyhdistys ry

Lisätietoa

Uusinta tietoa Aurlahden-Rstiselän tilasta löytyy seuraavasta tutkimusjulkaisuista:

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2015 Eeva Ranta ja Marja Valtonen. Julkaisu 268/2016 ISBN 978-952-250-158-5(nid.) ISBN 978-952-250-159-2 (pdf)