Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Lohjanjärvi, Hållsnäsfjärden-Kyrkofjärden

Lohjanjärvi, Hållsnäsfjärden-Kyrkofjärden

 

PERUSTIEDOT

Lohjanjärven eteläosan Hållsnäsfjärdenin-Kyrkofjärdenin alue ulottuu Brännässundetista Bruksträsketin pohjoispään salmeen. Alue on sokkeloinen ja muodostuu useista salmien erottamista selkäalueista ja lahdista. Rannat ovat osaksi aallokolle alttiita kalliorantoja, osaksi matalia pehmeäpohjaisia lahdelmia.

Hållsnäsfjärden-Kyrköfjärden on veden laadultaan heikompi kuin Lohjanjärvi keskimäärin. Hajakuormituksen lisäksi aluetta kuormittaa paperitehdas ja kaupungin yhdyskuntapuhdistamo. Ekologisen luokituksen mukaan vesialue on luokiteltu tyydyttäväksi.

Vesistöalue

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Pinta-ala

636.0 ha

Rantaviivaa

 km

Keskisyvyys

4.2 m

Suurin syvyys

17.0 m

Järvityyppi

Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk)

Valuma-alueen pinta-ala

2495.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Lohjanjärven eteläosa kuuluu itä- ja kaakkoisosiltaan Lohjan kaupungille ja länsi- ja eteläosiltaan Raaseporin kaupungille. Valuma-alueen peltopinta-alan osuus on runsaat 20 %. Valuma-alueen maaperä koostuu pääosin savesta ja hiesusta. Valuma-alueen suurin vesistö on Osuniemen eteläpuolella oleva Pikkujärvi. Myös täällä, kuten muuallakin Lohjan seudulla, on maaperän kalkkipitoisuus maamme oloissa suuri.

Suurimmat saaret

Mangsön, Ruumissaari, Mickelholmen, Ängholm.

Järveen tulevat joet

Osuniemen eteläpuolella oleva Pikkujärvi laskee Hållsnäsfjärdenin Osuniemenlahdelle.

Järvestä lähtevät joet

Kyrkofjärdenin Bruksträsketin salmesta alkaa Mustionjoki, joka laskee Mustion ja Karjaan kautta Pohjanpitäjänlahteen.

Kuormitus

Vuonna 2003 valmistuneen hajakuormitusselvityksen mukaan Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin alueen kokonaiskuormitus on fosforin osalta noin 15 500 kg ja typen osalta noin 496 000 kg vuodessa. Fosforista noin 83 % ja typestä 88 % arvioitiin tulevan virran mukana yläpuolisesta vesistöstä. Lähivaluma-alueen kuormituksesta noin puolet fosforista ja noin 70 % typestä on peräisin pistekuormituksesta. Pistekuormittajat ovat Sappi Finland I Oy:n Kirkniemen tehdas ja Lohjan Peltoniemen jätevedenpuhdistamo.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Hållsnäsfjärdenin-Kyrkofjärdenin loma-asutus on melko runsasta. Ranta-asutus on keskittynyt Lohjan puolella Osuniemen alueelle ja Raaseporin puolella Högnesin, Näseuddenin ja Hållsnäsin alueelle.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Lohjanjärven suojeluyhdistys ry.

Lisätietoa

Uusinta tietoa Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin tilasta löytyy vuosittain julkaistavasta Lohjanjärven alueen yhteistarkkailuraportista.