Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Lohjanjärvi, Isoselkä

Lohjanjärvi, Isoselkä

 

PERUSTIEDOT

Isoselkä on Lohjanjärven suurin selkäalue, sen tilavuus on noin kolmannes koko järven vesitilavuudesta. Myös järven syvin syvänne (54,88 m) sijaitsee Isoselällä Liessaaren kärjen edustalla.

Isoselän veden laatua seurataan säännöllisesti Lohjanjärven yhteistarkkailun puitteissa. Isoselälle ei kohdistu suoraa jätevesikuormitusta, suurin osa sen ravinnekuormituksesta tulee Väänteenjoen vesien tuomasta hajakuormituksesta. Väänteenjoen Lohjanjärveen tuomaa vettä virtaa Isoselälle Pappilanselän ja Ristiselän läpi Liessaaren molemmin puolin. Isoselän alueen ravinnepitoisuudet ja levätuotanto ilmentävät lievää rehevyyttä ollen selvästi pienempiä kuin esimerkiksi Lohjan keskustaajaman lähivesillä tai Virkkalanselällä.

Vesistöalue

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Pinta-ala

 ha

Rantaviivaa

 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

54.88 m

Järvityyppi

Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk)

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

Isoselälle ei laske jokia.

Järvestä lähtevät joet

Isoselältä ei laske jokia.

Kuormitus

Alueelle ei kohdistu suoraa jätevesikuormitusta. Isoselän kuormitus on suurimmaksi osaksi peräisin Väänteenjoen tuomasta ravinnekuormituksesta ja selän oman lähivaluma-alueen ravinnekuormituksesta.

Kunnostukset

Isoselän alueeseen ei ole kohdistunut merkittäviä vesistökunnostustoimenpiteitä.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Lohjanjärven Isoselän rannoilla on runsaasti vakituista asutusta ja kesämökkejä. Kaikenlainen veteen liittyvä virkistyskäyttö on vilkasta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Lohjanjärven suojeluyhdistys

Lisätietoa

Uusinta tietoa Isoselän tilasta löytyy vuosittain julkaistavista Lohjanjärven alueen yhteistarkkailuraporteista.