Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Lohjanjärvi, Maikkalanselkä

Lohjanjärvi, Maikkalanselkä

 

PERUSTIEDOT

Maikkalanselkä sijaitsee Lohjanjärven koillispuolella. Sinne laskee pohjoisen suunnasta Nummenjoki. Maikkalanselän vedet laskevat eteläpuolella olevan Kutsilanselän ja Väänteenjoen kautta Lohjanjärveen. Maikkalanselkää pidetään usein yhtenä Lohjanjärven selkäalueista, monet kuitenkin mieltävät sen erilliseksi järveksi (Maikkalanjärvi).

Maikkalanselkä on rehevä, sen ravinnepitoisuudet kuuluvat Lohjanjärven suurimpiin. Suurin kuormittaja on Nummenjoki, pistekuormitusta ei Maikkalanselällä nykyään enää ole. Alueella on toteutettu vesistön kunnostustoimia 1990-luvun lopulta lähtien.

Vesistöalue

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Pinta-ala

360.035 ha

Rantaviivaa

 km

Keskisyvyys

2.83 m

Suurin syvyys

10.8 m

Järvityyppi

Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk)

Valuma-alueen pinta-ala

155890.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Maikkalanselän lähivaluma-alueella on runsaasti kalliosta metsää, peltoalueita, vesistöjä ja jonkin verran asutusta. Peltoalueita halkova Nummenjoki tuo mukanaan ravinteikasta vettä. Joen valuma-alueella on runsaasti eroosioherkkiä ja kaltevia peltoja.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Pohjoisesta Nummi-Pusulan suunnasta laskee Nummenjoki.

Järvestä lähtevät joet

Maikkalanselän vedet laskevat Rusteensalmen ja Kutsilanselän kautta Vääntenjokena kohti Lohjanjärveä.

Kuormitus

Maikkalan alueen kuormitus on hajakuormitusta. Pääasiallinen vaikuttaja on Nummenjoki, joka tuo järveen runsaasti kiintoainetta ja ravinteita.

Osa Nummenjoen kautta tulevasta kuormituksesta sitoutuu Maikkalanselällä perustuotantoon tai sedimentoituu pohjalle, osa jatkaa edelleen Väänteenjoen mukana kohti Lohjanjärveä. Nummenjoen suunnasta tuleva ravinteikas vesi on oleellinen tekijä myös koko Lohjanjärven kokonaiskuormituksessa.

Kunnostukset

Maikkalanselän kunnostaminen aloitettiin vuonna 1999, jolloin ranta-asukkaat ensimmäisen kerran kokoontuivat yhdessä pohtimaan toimenpiteitä rehevän vesistön kunnostamiseksi. Tämän jälkeen alueelle on laadittu mm. kuormitusselvityksiä. Alueella on tehty koekalastuksia ja kunnostustoimet on aloitettu tehokalastamalla ja pienimuotoisemmin mm. poistamalla vesikasveja ja ilmastamalla Talpelanlahtea. Maikkalanselän valuma-alueelle on lisäksi laadittu suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Maikkalanselän etelärannalla sijaitsee Kisakallion urheiluopisto, jonka yhteydessä on uimaranta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Maikkalanselkä on syvyyskartoitettu. Luotaus tehtiin elokuussa 2008.