Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Mettulanlampi

Mettulanlampi

 

 

 

PERUSTIEDOT

Metulanlammen pinta-ala on 9 ha. Se kuuluu Sitarlan-Härkäjoen valuma-alueeseen, jossa peltojen osuus on noin kolmasosa valuma-alueen pinta-alasta. Mettulammen länsi- ja pohjoispuolella on asutusta jonkin verran. Järvi on matala, muodoltaan pitkänomainen ja sijaitsee pohjois-eteläsuunnassa. Väriluvun ja syvyyden perusteella se luokitellaan mataliin runsashumuksisiin järviin (värilukuku on ollut 110-160 mg Pt/l).

Vesistöalue

23.061 Sitarlanjoen-Härkäjoen alue

Pinta-ala

8.597 ha

Rantaviivaa

1.313 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

 

Järvestä lähtevät joet

 

Kuormitus

Suurin osa kuormituksesta on peräisin maataloudesta, haja-asutuksen, maatalouden ja laskeuman osuus on hyvin vähäinen. Vuonna 2000 maatalouden osuus fosforikuormituksesta oli 82 % ja typpikuormituksesta 60 % (Heitto ja Niinimäki 2002).

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Mettulanlammen rannoilla on jonkin verran asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 28.10.2016)