Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Mettulanlampi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Mettulanlammen vedenlaatua on tutkittu hyvin vähän ja ensimmäisen kerran vuonna 1975. Lisäksi vuosina 1996 ja 1998 vesinäytteitä on otettu lopputalvesta ja -kesästä. Vesinäytteet on otettu järven keskiosasta metrin syvyydestä. Näytteistä on määritetty mm. happi, ravinteet, alkaliniteetti, kemiallinen hapen kulutus, klorofylli, rauta, sameus, pH, väri, sähkönjohtavuus, lämpötila ja 90-luvun lopulta lähtien myös bakteerit.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Vähäisten veden laatu tietojen perusteella veden happitilanne on ollut useampina vuosina hyvä. Hapen kyllästys on ollut lopputalvesta ja -kesästä 58-81 %. Ainoastaan vuonna 1996 lopputalvesta hapen kyllästys laski alle 10 %.

Rehevyys

Vähäisten veden laatu tietojen perusteella ravinnepitoisuudet ovat Mettulanlammessa olleet hyvin korkeat 90-luvulta lähtien. Keskimääräisen kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Mettulanlampi on hyvin rehevöitynyt. Kokonaisfosforipitoisuus on ollut 82-120 µg/l.

Muu veden laatu

 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Muutosta veden tilasta on hyvin vaikea arvioida vähäisen veden laatu aineiston perusteella.

Seuranta

Veden laatua on seurattu viimeksi vuonna 1998.