Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Mustlampi

Muslampi

 

PERUSTIEDOT

Mustlampi on pieni, noin 3,ha suuruinen lampi Lohjan Pusulassa.Lammen pohjoispuolelta johtaa kolmen pienemmän lammen vedet Mustlampeen. Mustlampi on vuoden 2018 kesän vedenlaatumittausten perusteella tyypillinen melko syvä, metsäisen valuma-alueen karu lampi. Lampi on vielä lähes luonnontilainen, mutta saattaa olla herkkä mm. metsähakkuiden ja muun hajakuormitusta lisäävälle kuormitukselle. Alusvedessä todettiin vuonde 2018 lopussa happikatoa, mutta tämä saattaa olla vielä järven syvyydestä ja pitkästä veden lämpötilakerrostuneisuudesta johtuva luonnollinen ilmiö.

Vesistöalue

 

Pinta-ala

 n. 3,7 ha

Rantaviivaa

 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 7,0 m (elokuussa 2018 näytteenoton yhteydessä todettu)

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 71,24 ha

Valuma-alueen kuvaus

Mustlampi sijaitsee Pusulan metsävaltaisella ja korkeussuhteiltaan vaihtelevalla alueella. Lammen pohjoispuolella on kolme pienempää lampea, joista vesi virtaa ojaa pitkin Muslampeen

Suurimmat saaret

 ei saaria

Järveen tulevat joet

 Lampeen liittyy pohjoisesta pieni oja kolmen pikkulammen kautta

Järvestä lähtevät joet

 Lammen lounaskulmasta lähtee oja Pikku Muslammiin

Kuormitus

Metsäinen maasto on säilynyt lammen rannoilla, mutta valuma-alueella (pohjoisessa) on suoritettu melko paljon metsänhakkuita.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 Lammen rannalla on muutama kiinteistö

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa