Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Myllylampi, Ojamo

Myllylampi, Ojamo

 

PERUSTIEDOT

Lohjan Ojamonkadun varrella sijaitseva pieni Myllylampi pinta-alaltaan yhden hehtaarin. Sen valuma-alueella on taajama-asutusta. Kuormitusta Myllylampeen tulee taajaman hulevesinä.

Myllylammen veden laatua on tutkittu vuosina 1985, 1991 ja 1993. 1990-luvun mittauksissa Myllylammessa on ollut alhainen happipitoisuus. Lampi voidaan myös luokitella reheväksi kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella. Myllylammen tila on selvästi heikentynyt. Ajantasaista tietoa lammen tilasta ja kunnostustoimien vaikutuksista tarvittaisiin. Myllylammelle on tehty kunnostusselvitys vuonna 2003 (Reunanen 2003). Myllylampi on kunnostettu pari vuotta sitten.

Vesistöalue

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Pinta-ala

1.0 ha

Rantaviivaa

 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella pääosin taajama-asutusta.

Suurimmat saaret

Ei saaria

Järveen tulevat joet

Ei selviä tulo-ojia. Lähdeperäinen lampi.

Järvestä lähtevät joet

Myllylampi laskee Lohjanjärveen.

Kuormitus

Kuormitus vähäistä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Sijainti keskellä taajamaa.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Kunnostusselvitys tehty vuonna 2003. selvityksen on tehnyt Sami Reunanen.