Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Myllylampi, Ojamo :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Myllylammen veden laatua on tutkittu vuosina 1985, 1991, 1993 ja 2003.

Lähes joka tutkimuskerralla tai vuosittain tutkittu: lämpötila (°C), happi (mg/l) ja hapen kyllästysaste (%). Lisäksi useimmiten on tutkittu myös kokonaistyppi (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m) ja väriluku (mg Pt/l).

Näytepisteitä: 1

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Myllylammessa on havaittu hyvin heikko happitilanne 1990-luvun mittauksissa.

Rehevyys

Myllylampi on rehevä kokonaisfosforipitoisuutensa perusteella.

Muu veden laatu

 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Ei havaittuja sinileväkukintoja (ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan)

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Myllylammen tila on heikentynyt selvästi. Lampeen tuleva pohjavesimäärä on vähentynyt pohjavedenoton tehostuttua, mikä aiheuttaa Myllylammen tilan heikentymistä entisestään.

Seuranta

Erittäin tärkeää, järven tilan on heikentynyt