Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Myllylampi, Outamo

Myllylampi, Outamo

 

PERUSTIEDOT

Myllylampi sijaitsee Outamolla Lohjanjärven pohjoispuolella. Myllylampi on pieni ja syvä. Sen pinta-ala on noin viisi hehtaaria ja se kuuluu Lohjanjärven valuma-alueeseen. Valuma-alueella on paljon kallioista metsää. Asutusta on hyvin vähän.

Myllylammen veden laatua on tutkittu vuosina 1973, 1984, 1987, 1989- 1996 ja 2000. Myllylammen veden happipitoisuus oli hyvä vuonna 1973 pohjan läheisyydessä. Samoin vuonna 1984 huhtikuussa (Ranta 2002). Muita happimittauksia ei ole tehty. Kokonaisfosforipitoisuus on määritetty tammikuussa vuonna 1973 ja marraskuussa vuosina 1987, 1989 ja 1990. Marraskuisten mittausten perusteella Myllylampi voidaan luokitella karuksi, mutta varma tulkinta edellyttäisi kesäaikaisia mittauksia. Myllylammesta ei ole ilmoitettu levähavaintoa.

Myllylampeen ei tule luultavasti paljoakaan kuormitusta, eikä myöskään sisäinen kuormitus ole ongelmana. Myllylammesta kaivattaisiin ajantasaisia, kesäaikaisia vesianalyysejä, jotta nykytilan arviointi olisi mahdollista.

Vesistöalue

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Pinta-ala

5.1 ha

Rantaviivaa

1.1 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

9.0 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on paljon kallioista metsää. Asutusta on hyvin vähän.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Läheiseltä suolta tulee pieni oja.

Järvestä lähtevät joet

Myllylampi laskee Porsaslammen kautta Lohjanjärveen.

Kuormitus

Vähäistä, ei myöskään sisäistä kuormitusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vain vähän asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Hapron 1000 järven kartoitus.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)