Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Nälköönlampi

Nälköönlampi

 

PERUSTIEDOT

Nälköönlampi sijaitsee Lohjan Muijalassa ja on pinta-alaltaan 8,2 ha. Nälköönlampi kuuluu Lehmijärven valuma-alueeseen. Sen suurin syvyys on 3,9 m. Valuma-alueella on asutusta ja ojitettua suota.

Nälköönlammen vedestä on otettu näytteitä tammikuussa 2002, elokuussa 2009 ja heinäkuussa 2012.  Veden ollessa lämpötilan suhteen kerrostunutta (talvisin ja kesäisin) Nälköönlammen syvimpien vesien happipitoisuus heikkenee. Muuten vedenlaatu on tyydyttävä. Viimeisimpien ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella Nälköönlampi on lievästi rehevä.

Vesistöalue

23.036 Lehmijärven valuma-alue

Pinta-ala

8.3 ha

Rantaviivaa

1.1 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

3.9 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Koostuu pääosin suosta. Kauempana lammesta on myös asutusta.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Läheiseltä suolta tulee vesiä.

Järvestä lähtevät joet

Ei selvää luusuaa.

Kuormitus

Nälköönlampea ympäröi suo, jolta luultavimmin tulee suurin kuormitus lampeen. Mahdollisia muita kuormituslähteitä ovat asutuksen hulevedet ja suon ojien perkaukset.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kunnan uimaranta ja sauna. Ei asutusta aivan lammen ympärillä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

VT1, vedenkorkeuden seuranta. Moottoritie.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.11.2016)