Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Niemilampi

Niemilampi

 

PERUSTIEDOT

Niemilammen pinta-ala on 17 ha. Järven valuma-alue on pääosin metsäistä kangasmaata, peltoalueita, asutusta on vähän. Järvi on pieni, hyvin matala, muodoltaan pitkänomainen ja sijaitsee pohjois-eteläsuunnassa. Se luokitellaan väriluvun ja syvyyden perusteella mataliin humusjärviin (väriluku on ollut tarkkailuvuosina 25-60 mg Pt/l) (Joensuu et al. 2010). Niemilampi kuuluu Tarkeelan järven vesistöalueeseen, jossa kuormitus vesistöön on arvioitu vähäiseksi. Pääosa kuormituksesta on luonnon huuhtoumaa (Heitto ja Niinimäki 2002).

Vesistöalue

23.063 Tarkeelanjärven alue

Pinta-ala

17.034 ha

Rantaviivaa

1.927 km

Keskisyvyys

0.97 m

Suurin syvyys

1.57 m

Järvityyppi

Matalat humusjärvet (Mh)

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

Niemilampi on yhteydessä sen luoteispuolella olevaan Tarkeelanjärveen Lauttaanjoen kautta.

Järvestä lähtevät joet

Niemilammesta laskee puro Pusulanjokeen.

Kuormitus

Kuormitus on vähäistä. Typpikuormituksessa suurin osa on luonnonhuuhtoumaa ja ilmaperäistä kuormitusta. Fosforikuormituksesta alle puolet on peräisin maataloudesta ja muu on luonnonhuuhtoumaa sekä ilmalaskeumaa.

Kunnostukset

Niemilammen vedenpintaa korotettiin umpeenkasvun ja rehevöitymisen estämiseksi vuonna 2015. Korotus tehtiin pohjapadon avulla ja hankkeesta vastasi suojeluyhdistys.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Niemilammen valuma-alueella on vähän asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Tarkeelanjärven ja Niemilammen suojeluyhdistys ry.

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Joensuu, I. et al. 2010: Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Julkaisu 1/2010. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Helsinki. 187 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 2.11.2016)