Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Nummijärvi

Nummijärvi

 

PERUSTIEDOT

Nummijärvi on järvi Kiskonjoki-Perniönjoki (24) – päävesistössä. Järven itärannalla sijaitsee valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin kuuluva Nummijärven kylä. Nummijärvi on vähähumuksinen järvi, jonka keskisyvyys on 5,1 metriä. Rantaviiva järvellä on suhteellisen pitkä, koska järvi on muodoltaan hyvin sokkeloinen ja siinä on useita erikokoisia lahtia. Järvellä on myös yksi suurempi saari, Raatosaari. Nummijärvi sai vuonna 1991 kansainvälistäkin huomiota, kun oudon esineen havaittiin molskahtavan järveen ja huhut ufosta levisivät. Etsinnöistä huolimatta järvestä ei löydetty uppotukkia ja isoa kiveä kummempaa (Elävä arkisto, Yle, luettu 3.8.2012).

Vesistöalue

24.032 Kurkelanjärven alue

Pinta-ala

149,9 ha

Rantaviivaa

15,8 km

Keskisyvyys

5,1 m

Suurin syvyys

15,1 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on kallioista metsää, peltoa sekä asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä on yksi suurempi saari, Raatosaari järven keskivaiheilla.

Järveen tulevat joet

Nummijärveen laskee Myllyjoki, puro Kurkjärvestä, puro Haukiasta, puro Särkilammesta sekä muutamia pieniä tulo-ojia joita ei ole nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Nummijärvi laskee vetensä Sikajärveen ja sieltä edelleen Kärkelänjokea pitkin Kurkelanjärveen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Nummijärven rannoilla on sekä kiinteää, että vapaa-ajan asutusta ja asukkaille järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Nummijärvellä toimii Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vesiensuojeluyhdistys ry.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu 2005.

Lähteet

Elävä arkisto, YLE, http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/karjalohjan_ufo_1631.html#media=1639 (Luettu 3.8.2011)

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kurkelanj%C3%A4rven_alue_(24.032)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 3.8.2012).

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 22.2.2016.

Ranta E. 2010. Karjalohjan läntisten järvien perustilan selvitys: Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Tutkimusraportti 199/2010. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 68 s.