Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Pålsträsket

Pålsträsket

 

PERUSTIEDOT

Pålsträsket on melko pieni, noin 12 ha, kirkasvetinen ja karu järvi, joka kuuluu Kirkkojoen valuma-alueeseen. Järvi sijaitsee Lohjan ja Inkoon rajalla. Järvi on matala ja sen valuma-alue on pääosin metsää.

Vesistöalue

22.006 Kirkkojoen valuma-alue

Pinta-ala

12.1 ha

Rantaviivaa

2.2 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Ei tietoa, havaintopaikan kokonaissyvyys oli 5 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

81.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on metsäistä ja paikoin kallioista, alueella on myös peltoja. Järven ympäristössä on vapaa-ajan ja ympärivuotista asutusta jonkin verran, lähinnä järven pohjois- ja itärannalla. 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Ei selviä tulo-ojia.

Järvestä lähtevät joet

Luusua sijaitsee järven luoteisosassa.

Kuormitus

Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi. Kuormitus on lähinnä hajakuormitusta metsä-alueilta ja jonkin verran mahdollisesti ranta-asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Jonkin verran asutusta järven rannalla.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 18.9.2013.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 7.11.2016)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kyrk%C3%A5n_valuma-alue_(22.006)/Kala-atlas_tiedot (luettu 21.2.2014)