Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Patamo

Patamo

 

 

 

PERUSTIEDOT

Patamon pinta-ala on 50 ha. Järven valuma-alueella on pääosin metsää ja peltoalueita sekä vähäistä asutusta. Järvi on matala, muodoltaan pitkänomainen ja sijaitsee itä-länsisuunnassa. Se luokitellaan väriluvun perusteella mataliin humusjärviin (väriluku on ollut tarkkailuvuosina 30-60 mg Pt/l). Patamo on puhdasvetinen ja kuormitus vesistöön on vähäistä. Patamo kuuluu Oinasjärven vesistöalueeseen, jossa pääosan kuormituksesta on arvioitu olevan lähtöisin maataloudesta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Vesistöalue

23.073 Oinasjärven valuma-alue

Pinta-ala

50.249 ha

Rantaviivaa

6.384 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Matalat humusjärvet (Mh), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella).

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Myllyoja tuo vesiä Patamon pohjoispuolella sijaitsevasta Särkijärvestä. Etelästä Patamoon laskee nimetön puro Kivijärvestä.

Järvestä lähtevät joet

Vainijoki järven länsipäästä.

Kuormitus

Kuormitus on vähäistä. Fosforikuormituksesta 65 % on peräisin maataloudesta, 5 % haja-asutuksesta, 3 % metsätaloudesta ja 3 % on ilmalaskeumaa. Typpikuormituksessa 31 % maataloudesta, 2 % haja-asutuksesta, 3 % metsätaloudesta ja 20 % on luonnonhuuhtoumaa. Muu ravinnekuormitus on peräisin metsätaloudesta, haja-asutuksesta ja laskeumasta.

Kunnostukset

Kunnostukselle ei ole katsottu olevan tarvetta (Heitto ja Niinimäki 2002)

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Patamon valuma-alueella on vähän asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Joensuu, I. et al. 2010: Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Julkaisu 1/2010. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Helsinki. 187 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.11.2016)