Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Pentjärvi

Pentjärvi

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 8.2.2019

Pentjärvi on pieni humusvaikutteinen järvi Kiskonjoki-Perniönjoki (nro 24) – päävesistössä. Pentjärven rantaviiva on 2,9 km ja pinta-ala 19,1 ha. Järvi on pieni ja matala, mutta sille ei ole tehty virallista syvyysluotausta. Pentjärven valuma-alue on pääosin kallioista metsää ja sen rannat ovat paikoitellen hyvin jyrkät. Järvi on 5 vuoden mittausten (2015-2018)ravinnepitoisuuksien perusteella lievästi rehevä tai rehevä.

Vesistöalue

24.032 Kurkelanjärven alue

Pinta-ala

19,1 ha

Rantaviivaa

2,9 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Vesinäytteenoton yhteydessä  on todettu järven länsiosassa 7 m.

Järvityyppi

Pieni humusjärvi (Ph).

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin kallioista metsää, järven rannalla on jonkin verran asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen tule puro Ollammesta sekä muutamia pieniä tulo-ojia, joita ei ole nimetty

Järvestä lähtevät joet

Pentjärven itäreunalta laskee puro Haapjärveen ja Pentjärven kapeasta lahdesta laskee Pentjoki Kurkjärveen.

Kuormitus

Järveen tulee jonkin verran hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on jonkin verran asutusta ja asukkaille järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Järvellä toimii Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vesiensuojeluyhdistys ry.

Lisätietoa

Lähteet

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kurkelanj%C3%A4rven_alue_(24.032)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 9.8.2012)

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.11.2016)

Ranta E. 2010. Karjalohjan läntisten järvien perustilan selvitys: Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Tutkimusraportti 199/2010. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 68 s.