Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Pieni Kolmperänjärvi

Pieni Kolmperänjärvi

 

PERUSTIEDOT

Pieni Kolmperänjärvi (Pikku Kolmpersjärvi) on pinta-alaltaan kolme hehtaaria ja se kuuluu Raatinjoen - Myllyojan valuma-alueeseen. Pienen Kolmperänjärven veden laatu tutkittiin syyskuussa 2008. Pienessä Kolmperänjärvessä ei ole havaittu leväkukintoja ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan. Syyskuussa otetun vesianalyysin mukaan happitilanne on Pienessä Kolmperänjärvessä hyvä. Talvella 2004/2005 on havaittu happikato (Alava 2008). Pieni Kolmperänjärvi voidaan luokitella pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden (15 µg/l) mukaan karuksi – keskireheväksi. Klorofyllipitoisuus (20 µg/l) kuvastaa selvää rehevyyttä. Kalastossa esiintyvät hauki, ahven, särki ja sorva (Alava 2008). Paikallisen aktiivin mukaan järvessä on selvä umpeenkasvun uhka. Pieneen Kolmperänjärveen kohdistuva kuormitus voi olla suurta, ranta-asutuksesta voi tulla jätevesikuormitusta. Kasvillisuutta kannattaa seurata, jotta voidaan arvioida sen leviämisnopeus. Talviaikainen vesianalyysi kertoisi mahdollisista happikadoista.

Vesistöalue

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Pinta-ala

3.1 ha

Rantaviivaa

0.8 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on pääosin kallioista metsää ja soita. Rannoilla on kesämökkejä.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Pieneen Kolmperänjärveen tulee vesiä etelästä.

Järvestä lähtevät joet

Pieni Kolmperänjärvi laskee Kolmperänjärveen.

Kuormitus

Pieneen Kolmperänjärveen kohdistuva kuormitus voi olla suurta, ranta-asutuksesta voi tulla jätevesikuormitusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kesäasutusta paljon suhteessa järven pinta-alaan.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa