Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Pikku-Torava

Pikku-Torava

 

PERUSTIEDOT

Pikku-Toravan pinta-ala on 13,7 ha. Järven valuma-alueella on pääosin metsää ja peltoalueita sekä vähän asutusta. Järvi on matala ja muodoltaan pitkänomainen sekä pohjoisosastaan kapeahko. Kuormitus vesistöön on vähäistä. Fosforikuormituksen on arvioitu olevan 45,1 kg vuodessa. Fosforikuormituksesta 50 % on peräisin maataloudesta ja 40 % on luonnollista huuhtoumaa. Pääosa kuormituksesta kulkeutuu Pikku-Toravaan länsirannalla Länkän kohdalla sijaitsevaa ojaa pitkin (Peltonen ja Rannikko 2004).

Vesistöalue

23.075 Mätikönojan valuma-alue

Pinta-ala

13.733 ha

Rantaviivaa

1.717 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria

Järveen tulevat joet

Pikku-Toravaan tulee vesiä eteläpuolella sijaitsevasta Iso-Toravasta.

Järvestä lähtevät joet

Pikku-Toravan koillisosasta lähtee puro, josta vedet laskevat Somerjoen kautta Pitkäjärveen.

Kuormitus

Kuormitus on vähäistä. Fosforikuormituksesta 50 % on peräisin maataloudesta ja 40 % on luonnonhuuhtoumaa. Typpikuormituksessa luonnonhuuhtouman osuus on 60 % ja vain neljännes on peräisin maataloudesta. Muu ravinnekuormitus on peräisin metsätaloudesta, haja-asutuksesta ja laskeumasta.

Kunnostukset

Pikku-Toravalle on tehty kunnostussuunnitelma Lounais-Suomen Kalatalous ry:n toimesta vuonna 2004 (Peltonen ja Rannikko 2004). Kunnostustoimiksi suositellaan laskeutusaltaiden perustamista ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Laskeutusaltaiden perustamisen lisäksi pidetään tärkeänä, ettei lähivaluma-alueella avata nykyisiä ojia tai kaiveta uusia, jottei niistä päädy vesistöön lisää kuormitusta. Myöskään kasvillisuuden niittoa ei suositella, lukuun ottamatta virkistyskäyttöä haittaavaa kasvillisuuden harventamista.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Pikku-Toravan valuma-alueella on vähän asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 Kettulan järvien ystävät ry.

Lisätietoa

Peltonen, J. ja Rannikko, P. 2004: Suomusjärven Kaiturin, Oksjärven, Kylänalasen, Iso-Toravan ja Pikku-Toravan valuma-aluekartoitus Ja hoitosuunnitelma. L-S Kalatalouskeskus ry. 18 s.

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.11.2016)