Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Pikkujärvi

Pikkujärvi

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 9.3.2017

Pikkujärvi kuuluu Lohjanjärven valuma-alueeseen ja on pinta-alaltaan noin 62 ha. Järvi on matala, sen suurin syvyys on vain 2,5 m. Pikkujärvi on lintuvesi. Talven 2016 näytteenoton aikana järven jäällä todettiin runsaasti saukon jälkiä.

Pikkujärven veden laatua on tutkittu säännöllisesti, osittain Lohjan kaupungin, osittain Uudenmaan ELY-keskuksen ja osittain Kirkniemen kartanon toimeksiannosta. Pikkujärvi on rehevä järvi, jonka suurin ongelma ovat talviset happikadot. Pikkujärvessä ei ole havaittu leväkukintoja, mutta veden pH-arvo on ollut 9,9, mikä viittaa suureen leväkukintaan. Ekologiselta tilaltaan Pikkujärvi on arvioitu huonoksi.

Pikkujärveen voi tulla kuormitusta läheisiltä pelloilta, muuten valuma-alueella on metsää. Lähellä on myös jonkin verran asutusta. Pikkujärven ja siihen laskevien purojen tilaa on selvitetty Kirkniemen kartanon toimeksiannosta talvella 2007-2008 (Ranta 2008). Tutkimuksen mukaan järvestä lähtevä vesi oli tuolloin tulevaa puhtaampaa eli järvi toimi laskeutusaltaana.

Pikkujärvelle on laadittu kunnostussuunnitelma vuonna (Hagman 2010). Pikkujärveä hapetetaan sen länsiosassa olevan hapettimen avulla.

Vesistöalue

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Pinta-ala

61.9 ha

Rantaviivaa

3.9 km

Keskisyvyys

1.9 m

Suurin syvyys

2.5 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk), ekologinen tila: huono, kemiallinen tila: hyvä

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen tulee muutamia pieniä ojia ja yksi isompi peltojen välissä kulkeva oja etelästä.

Järvestä lähtevät joet

Pikkujärvi laskee Lohjanjärveen.

Kuormitus

Kuormitusta voi tulla läheisiltä peltoalueilta ja sisäisenä kuormituksena alhaisen happipitoisuuden vallitessa. Maretin alueelta tulevaa kuormitusta tutkittu enemmän (Ranta 2008).

Kunnostukset

Hapetus.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Jonkin verran asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Pikkujärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiohjelmaan.

Hagman A-M. 2010. Pikkujärven kunnostussuunnitelma. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 19/2010. (https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/93506/Pikkuj%C3%A4rven%20kunnostussuunnitelma_pakattu.pdf?sequence=2)

Ranta E. 2008. Selvitys Pikkujärven tilasta. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Lohja. [Julkaisematon moniste].
Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)