Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Pirunlinnan Suonia

Pirunlinnan Suonia

 

PERUSTIEDOT

Pirunlinnan Suonia on pieni, pitkänomainen järvi Karjalohjan itäreunalla. Se kuuluu Kiskonjoki-Perniönjoki (24)-päävesistöön. Järvi saa pääosin vetensä suoalueelta ja siksi järvi on humuspitoinen ja ruskeavetinen. Sen pinta-ala on 7,9 ha ja rantaviivaa on 2,1 km, virallista syvyysluotausta järvellä ei ole tehty.

Vesistöalue

24.032 Kurkelanjärven alue

Pinta-ala

7,9 ha

Rantaviivaa

2,1 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Näytteenoton yhteydessä mitattu suurin syvyys on 13,5 m 

Järvityyppi

Ei luokiteltu

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin kallioista metsää, jonka lisäksi alueella on suota.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen tulee vettä ojaa pitkin Peukalosuolta.

Järvestä lähtevät joet

Järvestä laskee oja Särkilammen kautta Nummijärveen.

Kuormitus

Järveen tulee todennäköisesti vähän hajakuormitusta pääosin metsätaloudesta ja lähellä sijaitsevilta suoalueilta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on muutamia taloja ja asukkaille järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kurkelanj%C3%A4rven_alue_(24.032)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 20.8.2012).

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.11.2016)