Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Pitkäjärvi

Pitkäjärvi

 

PERUSTIEDOT

Nummen taajaman läheisyydessä sijaitseva Pitkäjärvi on Nummi-Pusulan toiseksi suurin järvi (327 ha). Järven syvin kohta (8,8 m) sijaitsee pohjoispäässä - keskisyvyys on 3,2 m. Pitkäjärveä säännöstellään Nummenkosken voimalaitospadolla. Järven valuma-alueesta peltoa on 18 % ja metsää 75 %. Pitkäjärvi voidaan luokitella reheväksi veden laadun perusteella, mutta myös vesikasvillisuus sekä järven särkikalavaltainen kalasto ilmentävät rehevöitynyttä vesistöä. Vedenlaatutietoja järvestä on olemassa aina 60-luvulta lähtien, mutta jatkuvampi näytesarja alkaa 90-luvulta. Järven tilaa on pyritty kohentamaan mm. hapettamalla, hoitokalastamalla ja vesikasvillisuutta poistamalla. Selvityksiä järven tilasta on tehty varsin laajalti Nummi-Pusulan kunnan ja viimeksi Lohjan kaupungin ja Pro Pitkäjärvi ry:n toimeksiannosta.

Vesistöalue

23.071 Pitkäjärven alue

Pinta-ala

327.2 ha

Rantaviivaa

22.0 km

Keskisyvyys

3.15 m

Suurin syvyys

8.8 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvä.

Valuma-alueen pinta-ala

26420.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Uotilansaari, Isosaari, Pikkusaari

Järveen tulevat joet

Järveen laskee Somerojoki pohjoisesta, keskivaiheille tulee vettä lyhyen puron kautta Kovelanjärvestä Pitkäjärven länsipuolelta ja vastarannalle laskee Myllyoja, joka tuo vesiä Lamminjärvestä, Kairajärvestä sekä Ahvistosta ja Joutikkaasta.

Järvestä lähtevät joet

Pitkäjärvi laskee Nummenjokena Musterpyyjärven kautta aina Lohjanjärven Maikkalanselälle saakka.

Kuormitus

Pitkäjärven vesistöalueella peltojen osuus valuma-alueen pinta-alasta on noin neljännes. Merkittäviä pistekuormittajia ei ole. Pääosa typpi- ja fosforikuormituksesta tulee maataloudesta (vuonna 2000 81 % fosforista ja 57 % typestä). Pitkäjärven fosforikuorma on noin 8 850 kg ja typpikuorma noin 106 000 kg vuodessa (Heitto ja Niinimäki 2002).

Kunnostukset

Mommolanlahteen laskevien ojien suille on kaivettu edelleen kunnossa pidettävät laskeutusaltaat jo 1970-luvulla. Pitkäjärveä on myös hapetettu ja vesikasvillisuutta niitetty. Koenuottaus suoritettiin syksyllä 2003 ja järvellä hoitokalastettiin nuotalla myös vuonna 2004.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Pitkäjärvi on Nummi-Pusulan suurimpia järviä ja ympäristöolosuhteiltaan luonnonkaunis ja vaihteleva. Järven virkistyksellinen merkitys on suuri - se sijaitsee Nummen taajaman läheisyydessä ja järvellä on kaksi yleistä uimarantaa sekä kesäsiirtola. Asumuksia järven ympäristössä on noin 120 kpl taajaman lisäksi.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 Järvensuojeluyhdistys Pro Pitkäjärvi ry

www.propitkajarvi.fi

Lisätietoa

Pitkäjärvi on luodattu vuonna 1996. Järven vedenkorkeutta säännöstellään Nummenkosken voimalaitospadolla. Yleissuunnitelma alivedenkorkeuksien nostamiseksi Pitkäjärvessä on tehty vuonna 2006 (Rantakokko ja Syrjälä) ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Pitkäjärven ympäristössä Nummi-Pusulassa on valmistunut vuonna 2003 (Vilonen 2003).

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.11.2016)