Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Pullinlampi

Pullinlampi

 

PERUSTIEDOT

Pullinlampi sijaitsee Kouvolanlammen alapuolella ja johtaa vetensä Lohjanjärveen. Sen pinta-ala on 5,5 ha ja suurin syvyys 9,8 m. Pullinlampi on hyvin syvä järvi. Pullinlammen valuma-alue on pääosin metsää.

Pullinlammesta on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 2002. Tällöin happea oli vähän pohjan läheisessä vedessä, mutta koko vesipatsas ei ollut hapeton. Pullinlammen talviaikainen kokonaisfosforipitoisuus (6 µg/l) kertoo karuudesta, mutta varma tulkinta edellyttää kesäaikaisia mittauksia.

Pullinlampeen ei tule paljoa ulkoista kuormitusta, mutta sisäistä kuormitusta saattaa syntyä alhaisten happipitoisuuksien vuoksi. Kesäaikaista tietoa vedenlaadusta kaivataan sekä rehevyyden että sisäisen kuormituksen arviointiin.

Vesistöalue

23.021 Lohjanjärven valuma-alue

Pinta-ala

5.5 ha

Rantaviivaa

1.2 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

9.8 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen tulee vesiä Kouvolanlammesta

Järvestä lähtevät joet

Pullinlampi laskee Lohjanjärveen.

Kuormitus

Pullinlampeen ei tule paljoa ulkoista kuormitusta, mutta sisäistä kuormitusta saattaa syntyä alhaisten happipitoisuuksien vuoksi.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vähän asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 4.11.2016)