Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Puujärvi

Puujärvi

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 14.9.2017

Puujärvi on karu ja kirkasvetinen järvi Karjalohjan taajaman pohjoispuolella ja se kuuluu Karjaanjoen päävesistöalueeseen (vesistöaluenro 23). Puujärvi on melko syvä, keskisyvyys on runsaat 8 metriä. Järven vedenlaatu on luokiteltu erinomaiseksi. Puujärvi, järveen työntyvä Vuoriniemi, järven pohjoispuolella sijaitseva Heponiemen tammiston alue sekä luoteispuolella olevat Rautlammin ja Sikasuon alueet muodostavat yhdessä arvokkaan luontokokonaisuuden. Vuoriniemen alueesta 6 ha kuuluu Natura 2000-verkostoon.

Puujärvellä toimii aktiivinen vesiensuojeluyhdistys, joka on perustettu jo vuonna 1967.

Vesistöalue

23.023 Puujärven valuma-alue

Pinta-ala

644,8 ha

Rantaviivaa

25,9 km

Keskisyvyys

8,3 m

Suurin syvyys

21,7 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvä.

Valuma-alueen pinta-ala

2680 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on järven kokoon nähden pieni ja alueella on metsää, asutusta ja jonkin verran vesialueita.

Suurimmat saaret

Puujärvellä on kaikkiaan 11 saarta, joista yhdeksän on kooltaan 100 m2-1 ha, kaksi suurinta saarta; Pussisaari eli Selkäsaari ja Tupassaari ovat kooltaan 1 ha – 1 km2.

Järveen tulevat joet

Puujärvi saa pääosan vedestään lähteistä, minkä lisäksi Puujärveen laskee Luhjunoja. Järveen tulee vettä myös Tesväristä kapean salmen kautta sekä pienien nimettömien tulo-ojien kautta.

Järvestä lähtevät joet

Järven etelälahdesta laskee puro joka liittyy Hotonpohjanojaan.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta maataloudesta etenkin Luhunojan kautta, lisäksi hajakuormitusta tulee asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Puujärven itärannalla on yleinen uimaranta. Järven rannalla on erittäin runsaasti vapaa-ajan asutusta ja järven virkistyskäyttö järven asukkaille on merkittävä.

Rajoitukset

Puujärvellä liikkuvien on noudatettava 10 km/h nopeusrajoitusta.

Paikallinen suojeluyhdistys

Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry.

Lisätietoa

Puujärvi on syvyysluodattu vuonna 2003.

Lähteet:

Ahola, A., Penttilä, S. ja Kujala, A.-M. 2009: Karjalohjan Puujärven vesikasvikartoitus päävyöhykelinjamenetelmällä vuonna 2008. Uudenmaan ympäristökeskus, 5 s. + liitteet.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 7.11.2016)

Valpola S. & Kauppila T. 2001 Karjalohjan Puujärven sedimenttitutkimus. Loppuraportti. Turun yliopisto, Maaperägeologian osasto. 16 s.