Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Pyhälammi

Pyhälammi

 

PERUSTIEDOT

Pyhälammi on melko pieni hapan humusjärvi. Muodoltaan Pyhälammi on pitkänomainen. Järven rannat ovat kallioista metsää. Järven ympärillä on runsaasti ympärivuotista ja vapaa-ajan asutusta.

Vesistöalue

24.032 Kurkelanjärven a

Pinta-ala

41,023 ha

Rantaviivaa

6,433 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

16,5 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty.

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Pyhälammilla on yksi suurempi saari ja muutama luoto.

Järveen tulevat joet

Pyhälammin pohjoispuolelta Ruonajärvestä laskee puro Pyhälammiin.

Järvestä lähtevät joet

Pyhälammin eteläkärjestä laskee puro Nummijärveen ja koilliskärjestä Enäjärveen.

Kuormitus

Pyhälammia kuormittaa maa- ja metsätalous sekä haja-asutus. Kuormitusta tulee myös Ruonajärvestä sekä järven pohjoispuoleiselta Marjassuolta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Pyhälammin rannoilla on runsaasti ympärivuotista ja vapaa-ajan asutusta, järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 7.11.2016)