Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Rausjärvi

Rausjärvi

 

PERUSTIEDOT

Rausjärven pinta-ala on 62 ha. Järvi kuuluu Räpsäjoen valuma-alueeseen ja on pääosin metsäistä kangasmaata. Asutusta on jonkin verran. Järvi on muodoltaan pitkänomainen ja sen rantaviiva on mutkitteleva muodostaen useita lahtia. Järvi on niukkaravinteinen ja humuspitoinen.

Vesistöalue

23.067 Hirvijoen valuma-alue

Pinta-ala

61.722 ha

Rantaviivaa

5.926 km

Keskisyvyys

5,92 m

Suurin syvyys

12,68 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet humusjärvet (Ph), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvää huonompi.

Valuma-alueen pinta-ala

586,26 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

Rausjärveen laskee puro/oja järven pohjoisosassa.

Järvestä lähtevät joet

Rausjärvenoja lähtee järven lounaisosasta.

Kuormitus

Kuormitus saattaa olla vähäistä. Vähäistä kuormitusta voi tulla valumavesien ja purojen mukana lähinnä ympäröiviltä suo- ja metsäalueilta ja asutuksesta. Typpikuormituksesta suurin osa on luonnonhuuhtoumaa ja ilmaperäistä kuormitusta, fosforista selvästi alle puolet on peräisin maataloudesta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Kunnostukset

Rausjärvelle ei ole katsottu olevan kunnostustarvetta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Rausjärven rannoilla on jonkin verran asutusta ja vuokramökkejä sekä Nummi-Pusulan kunnan yllä pitämä leirikeskus.

Järven eteläosaan Ruuhilahdelle on karttaan merkitty uimaranta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Joensuu, I. et al. 2010: Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Julkaisu 1/2010. Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Helsinki. 187 s.

Mettinen, A. 2004: Nummi-Pusulan järvien pohjaeläintutkimus vuonna 2003. Tutkimusraportti 75/2004.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 7.11.2016)

Uudenmaan: Ympäristöhallinnon ohjeita 3. Pintavesien ekologisen tilan luokittelu. Suomen ympäristökeskus. Helsinki.120 s.