Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Ruutinlampi

Ruutinlampi

 

 

 

PERUSTIEDOT

Ruutinlampi on pieni ja matala vesistö Nummi-Pusulan Kaukelassa. Lammen pohja on pehmeää mutaa ja rannat matalia. Ruutinlammen lähiympäristössä on melko runsaasti peltoja ja lampeen kohdistuva kuormitus on hajakuormitusta. Rehevän lammen ongelmana on sen erittäin runsas vesikasvillisuus. 90-luvun lopulla alkanut vesiruton lisääntyminen johti siihen, että vuonna 2001 vesirutto peitti käytännössä koko vesialueen. Tätä seurasi happikato seuraavana talvena ja kalakuolemia. Kesällä 2002 perustettiin Ruutinlammen hoito- ja suojeluyhdistys ry. Yhdistys on nuotannut vesiruttoa ja ilmastanut lampea vuosittain. Lampi on edelleen hyvin rehevä ja alusveden happi kuluu vähiin lähes joka talvi, mutta ilmeisesti kalakuolemilta on kuitenkin vältytty ilmastuksen avulla. Aivan viime vuosilta vedenlaatutietoja ei ole käytettävissä.

Lammen kalastoon kuuluu hauki, ahven ja ruutana.

Vesistöalue

23.061 Sitarlanjoen-Härkäjoen alue

Pinta-ala

8.317 ha

Rantaviivaa

1.472 km

Keskisyvyys

1.3 m

Suurin syvyys

1.71 m

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

120.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Lampeen ei laske merkittäviä puroja, pohjoispäässä on pari ojaa. Tulovesien virtausta tapahtuu vain keväisin ja syksyisin (Arrajoki).

Järvestä lähtevät joet

Järven luusua sijaitsee eteläpäässä, mistä suoalue jatkuu purona, joka yhtyy myöhemmin Nummenjokeen.

Kuormitus

Lampeen ei tule pistekuormitusta. Kuormitus on hajakuormitusta ja maatalouden osuus lienee varsin merkittävää. Valuma-alueesta noin kolmasosa on peltoa. Hapettomuus aiheuttaa sisäistä kuormitusta, mikä näkyy myös ajoittain hyvin korkeina fosforipitoisuuksina. Tätä edesauttaa runsas levätuotanto, minkä seurauksena pH-taso on kohonnut ajoittain yli 9, jolloin fosforia vapautuu myös ylemmistä sedimenteistä.

Kunnostukset

Lampi on kalkittu talvella 1985. Ilmastukset alkoivat vuonna 2002, minkä jälkeen lampea on ilmastettu talvisin joka vuosi (poikkeuksena 07-08-talvi). Vesiruttoa on nuotattu vuodesta 2002 lähtien. Ruutinlammen hoito- ja suojeluyhdistys ry perustettiin kesällä 2002. Valuma-alueelle tehtyä suojavyöhykesuunnitelmaa on jo toteutettu peltoviljelyssä.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Ruutinlammen pohjois-, etelä- ja itärannoilla on jonkin verran vakituista ja loma-asutusta. Runsas vesikasvillisuus on haitannut virkistyskäyttöä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Kesällä 2002 perustettiin Ruutinlammen hoito- ja suojeluyhdistys ry. Yhdistyksen kotisivut: http://www.ruutinlampi.fi/

Lisätietoa

Ruutinlampi on luodattu vuonna 2002. Lammelta on saatu suomenennätys ruutana (2,762 kg) nuotalla syksyllä 2002. Ruutinlammesta on tehty kunnostusvideo, joka löytyy osoittesta www.vesienhoito.net. Lammen tilasta on olemassa Aarre Arrajoen tekemä kattava julkaisu: Ruutinlammen ekologia, lammen kunnostus- ja hoitotoimenpiteet 1985-2008. Ruutinlammelle on tehty suojavyöhykesuunnitelma (Vilonen 2003).

 

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 7.11.2016)