Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Saarijärvi

Saarijärvi

 

 

 

PERUSTIEDOT

Saarijärvi on pinta-alaltaan 145 ha. Järven valuma-alueesta pääosa on metsää ja asutusta on jonkin verran. Saarijärvi on muodoltaan rikkonainen ja muodostuu useammasta niemien ja saarien suojaamasta poukamasta. Järvi on puhdasvetinen ja Ympäristöhallinnon yleisen käyttöluokituksen mukaan sen tila on hyvä. Kuormitus on luultavasti vähäistä.

Vesistöalue

23.063 Tarkeelanjärven alue

Pinta-ala

144.449 ha

Rantaviivaa

16.271 km

Keskisyvyys

3.24 m

Suurin syvyys

13.5 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet humusjärvet (Ph), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella).

Valuma-alueen pinta-ala

2950.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

 

Järvestä lähtevät joet

 

Kuormitus

Typpikuormituksesta suurin osa on luonnonhuuhtoumaa ja ilmaperäistä kuormitusta ja fosforista alle puolet on peräisin maataloudesta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Kunnostukset

Saarijärvelle ei ole katsottu olevan kunnostuksiin tarvetta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Saarijärven rannoilla on runsaasti lomamökkejä ja kesäisin järvellä on vilkas vene- ja kanoottiliikenne.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Alueella toimii Saarijärvi-Saloveden vesienhoitoyhdistys ry, joka on perustettu 2004. www.saarijarvi-salovesi.net.

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Saarijärvi-Saloveden vesienhoitoyhdistys ry. www.saarijarvi-salovesi.net. Luettu 14.2.2011

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 7.11.2016)

Ympäristöhallinto 2009: Ympäristöhallinnon ohjeita 3. Pintavesien ekologisen tilan luokittelu. Suomen ympäristökeskus. Helsinki.120 s.