Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Säräjärvi

Säräjärvi

 

PERUSTIEDOT

Säräjärven pinta-ala on 33 ha. Järven valuma-alue on pääosin metsää ja peltoalueita sekä asutusta on jonkin verran. Järvi on suhteellisen syvä ja muodoltaan pyöreä.

Vesistöalue

Varesjoen va

Pinta-ala

33 ha 

Rantaviivaa

2,4 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

Tulo-oja läheiseltä suolta järven itäosaan.

Järvestä lähtevät joet

Säräjärvi laskee luoteiskulmasta lähtevän puron kautta Ruukinjärveen.

Kuormitus

Kuormitus saattaa olla vähäistä. Kuormitusta tulee valumavesien ja purojen mukana lähinnä ympäröiviltä metsä- ja peltoalueilta ja jonkin verran asutuksesta.

Kunnostukset

Säräjärven kunnostukselle ei ole katsottu olevan tarvetta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Säräjärven rannoilla on jonkin verran asutusta ja vuokramökkejä. Säräjärvellä on myös yleinen uimaranta, jonka veden laatua valvotaan.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Ympäristöopas 2010: Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito. Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 64 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)