Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Särkijärvi

Särkijärvi

 

PERUSTIEDOT

Särkijärven pinta-ala on noin 55 ha. Sen valuma-alueella on pääosin metsää ja suoalueita sekä asutusta jonkin verran. Järvi on suhteellisen syvä, rantaviiva mutkittelee muodostaen useita lahtia. Särkijärvi kuuluu Oinasjärven vesistöalueeseen, jossa maatalous on suurin fosforin kuormittaja, 65 % fosforikuormituksesta on peräisin maataloudesta, 5 % haja-asutuksesta, 3 % metsätaloudesta ja 3 % laskeumasta. Typpikuormituksesta 31 % on maataloudesta, 2 % haja-asutuksesta 3 % metsätaloudesta ja 20 % laskeumasta. Luonnon huuhtouman osuus kuormituksesta on suuri (Heitto ja Niinimäki 2002).

Vesistöalue

23.072 Oinasjärven alue

Pinta-ala

54,5 ha

Rantaviivaa

7.9 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

n. 9 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet humusjärvet (Ph), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopea kalassa voi ylittää ympäristölaatunormin kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella).

Valuma-alueen pinta-ala

369,41 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Hyrkkölänholma

Järveen tulevat joet

Järveen laskee useita pieniä puroja lähialueen soilta ja pieniltä lammilta.

Järvestä lähtevät joet

Järvi laskee Myllylahdesta lähtevän Myllyojan kautta Patamoon.

Kuormitus

Kuormitus saattaa olla vähäistä. Kuormitusta tulee valumavesien ja purojen mukana lähinnä ympäröiviltä metsä- ja peltoalueilta ja jonkin verran asutuksesta.

Kunnostukset

Särkijärven kunnostukselle ei ole katsottu olevan tarvetta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Särkijärven rannoilla on jonkin verran asutusta ja vuokramökkejä. Särkijärveä kiertävän maantien varressa sijaitsee myös 1880-luvulta peräisin oleva Tampin kartano (www.rky.fi)

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 16.11.2016)