Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Särkijärvi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Särkijärven veden laadun seuranta on aloitettu vuonna 1984. Vesinäytteitä on otettu lopputalvesta ja loppukesästä vuosina -84, -91, -96, -98 ja 3-4 vuoden välein vuodesta 2000 lähtien. Vesinäytteet on otettu järven keskiosassa sijaitsevasta syvänteestä pintavedestä, keskisyvyydestä ja pohjan läheisestä vedestä. Näytteistä on määritetty mm. happi, ravinteet, alkaliniteetti, kemiallinen hapen kulutus, klorofylli, rauta, sameus, pH, väri, sähkönjohtavuus, lämpötila ja vuonna 2008 myös bakteerit.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Veden happitilanne on ollut lopputalvella hyvä vuosien 1971-2015 aikana. Loppukesällä pohjan läheinen happitilanne on heikentynyt. Veden ollessa lämpötilakerrostunutta hapekas pintavesi ei ole päässyt sekoittumaan pohjan läheiseen veteen.

Rehevyys

Särkijärvi kuuluu Nummi-Pusulan alueen puhtaisiin järviin. Väriluvun perusteella järvi luokitellaan humuspitoisiin järviin (väriluku on ollut vuosina 1984-2008, keskimäärin 69 mg Pt/l).

Muu veden laatu

Ei kirjattuja havaintoja ympäristöhallinnon levähaittarekisterissä.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

Särkijärvi kuuluu Nummi-Pusulan kalastusalueeseen, jossa pääsaaliskalat ovat hauki, ahven ja kuha (www.kalaan.fi).

  
Muutos järven tilassa

Järven tilassa ei ole vuosien 1971-2015 aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Seuranta

Särkijärven veden laatua on seurattu viimeksi vuonna 2015.